Búp Treo Thô ISC (Ấn Độ)

• Búp Treo Thô Loại Xoay;
• Búp Treo Thô Loại Cố Định;
• Búp Treo Thô Cho Hệ Thống RTS/BTS (Hệ Thống Vận Chuyển Búp);
• Búp Treo Thô RTS Loại Endura;
• Búp Treo Thô Ultima Electrojet;
• Búp Treo thô Electrojet Simplex.

Bạc Đạn Máy Sợi KCI (Ấn Độ)

• Bạc Đạn Cổ Suốt (tiêu chuẩn SKF, Texparts, China LZ, LMW…)
• Pulley Dây Săng
• Căng Dây Săng
• Vòng Bi Đũa
• Đũa Vòng Bi

Phụ Tùng Đổ Sợi Tự Động

Cung cấp cho các máy:
• KTTM / Toyota India
• LMW
• RIETER

Bộ Kẹp Ống Con

Cung cấp cho các máy:
• KTTM / Toyota India
• LMW
• RIETER

Phụ Tùng RTS/ BTS

Cung cấp phụ tùng cho:
• Sohler
• Electrojet
• Sara Elgi

Sáp Viên Mehra (Ấn Độ)

• Mehra có 36 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sáp chuốt sợi vải.
• Sử dụng sáp paraffin tinh chế hoàn toàn.
• Thân thiện môi trường, thành phần phân hủy sinh học, không silicones, không PCP (Pentachlorophenol).
• Có tính kinh tế, tiết kiệm chi phí vì độ cứng phù hợp.
• Ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Phụ tùng máy đánh ống Schlafhorst autoconer 238, 338, AC5

Phụ tùng máy đánh ống Schlafhorst autoconer 238, 338, AC5

Phụ tùng máy đánh ống Muratec 7V, 21C

Phụ tùng máy đánh ống Muratec 7V, 21C

Phụ Tùng Máy Chải Kỹ

• Kaigong, Rieter, Toyota, …
• Kim lược thẳng, lược vòng, giá đỡ kim
• Trục vệ sinh
• Lap spool.

Phụ Tùng Máy Se

• Murata, Volkman, Leewha, Imagin
• Cọc, nồi, nhộng, đế cọc.

Phụ Tùng Máy Thô

• Rieter, Toyota
• Tay ép gàng, gàng
• Xoắn giả.